Nội dung ôn tập kiểm tra giữa kì 2 lớp 9 môn Tiếng Anh năm 2016

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 9  A. Vocabulary relating to unit 6-8 (and ½ unit 9) 1. Grammar and Language focus – Adverbs and adjectives – Adverb clause of reason (as, because, since) – Adverb clause of concession – Adjective + that clause … Đọc thêm…

Phân tích nhân vật bé Thu trong đề giữa học kì 2 môn Văn 9 Nam Trực

Phần I: Tiếng Việt 1. Những từ ngữ được gạch chân trong các câu văn sau (Trích từ truyện ngắn “Làng” – Kim Lân, Ngữ văn 9) thuộc thành phần gì? a) Nhưng còn cái này nữa mà ông sợ, có lẽ còn ghê rợn hơn cả những tiếng kia nhiều. b) Này, bác có biết … Đọc thêm…

Kiểm tra giữa kì 2 Ngữ Văn lớp 9: Suy nghĩ của em về câu tục ngữ ‘Lá lành đùm lá rách’

1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. (SGK Ngữ Văn 9, tập 2) a) Đoạn thơ trên trích trong bài thơ nào? Của tác giả nào? b) Kể tên các biện pháp tu từ được … Đọc thêm…