Đề thi kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 10 năm 2015 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 có đáp án năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 60 phút. Part A: Multiple Choice I. Read the passage and choose the best word for each blank. All early television was broadcast in black and white. Color television was possible but it was too (1) ____- … Đọc thêm…

Đề thi học kì 1 môn Văn, Toán, Anh lớp 10 – Sở GD & ĐT Bắc Ninh 2015 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Toán, Văn, Anh lớp 10 có đáp án rất hay của Sở GD & ĐT Bắc Ninh năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài Văn và Toán 90 phút. Môn Anh 60 phút. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH Đề Thi Học Kì 1 Môn: Văn, Toán , … Đọc thêm…

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 10 – Nam Định có đáp án chi tiết năm 2015-2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH TỔ BỘ MÔN: TIẾNG ANH ———–—˜™–———- ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC: 2015-2016 MÔN: TIẾNG ANH – LỚP: 10 Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề) I. Circle A, B, C, or D that best completes each sentence or as … Đọc thêm…

Tham khảo đề kiểm tra 45 phút học kì 1 lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2016

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2016 đã được cập nhật chi tiết tại đây. Bài kiểm tra có cấu trúc 2 phần: trắc nghiệm và tự luận. Các em cùng thử sức nào. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TIẾNG ANH – LỚP: 10 NĂM HỌC: 2016-2017 … Đọc thêm…

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Tiếng Anh tuyển chọn hay nhất 2016

Các em cùng tham khảo đề thi học kì 1 lớp 10 môn Tiếng Anh 2016. Đề thi có hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài là 45 phút. ENGLISH FINAL TERM TEST FOR 10TH FORM Time : 45 minutes PART I: PHONOLOGY (4 points) 1. Identify the word whose underlined part is pronounced … Đọc thêm…