Đề thi học kỳ 1 lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2015 Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc kèm đáp án

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 11 có đáp án của Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc năm học 2015 – 2016. Part I: PHONETICS, GRAMMAR & VOCABULARY (4 points) I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words. 1. A. brightened       B. affected     C. … Đọc thêm…

Đề kiểm tra kì 1 lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2016

Cùng tham khảo đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2016 được Dethikiemtra.com cập nhật chi tiết dưới đây. Các em cùng làm để làm quen với cấu trúc đề thi và ôn tập thật tốt.  ĐÊ KIỂM TRA HK 1 MÔN: TIẾNG ANH 11  – Năm học 2016 – 2017 … Đọc thêm…

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 – THPT Quốc Oai 2016

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh của trường THPT Quốc Oai năm 2016 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT QUỐC OAI ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LỚP 11  Họ tên: Lớp:     Choose the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting Câu 1: Every  teacher I’ve … Đọc thêm…