Đề học kì 1 môn Lịch Sử lớp 12 trường THPT Bắc Thăng Long – Hà Nội năm 2015

Đề Thi học kì 1 lớp 12  Môn Lịch Sử  trường THPT Bắc Thăng Long – Sở GD & ĐT Hà Nội: Trong những năm 20 của thế kỷ XX Nguyễn Ái Quốc đã xác định và truyền bá vào Việt Nam lí luận cách mạng gì và lí luận đó được trình bày trong tài liệu nào? … Đọc thêm…

Đề và đáp án kiểm tra Sử học kì 1 lớp 12 Cần Thơ năm 2015

Đề và đáp án kiểm tra Sử học kì 1 lớp 12 Cần Thơ năm 2015 – 2016. Đề thi gồm 4 câu, thời gian làm bài 120 phút. Đề thi: I (2,0 điểm) Nêu những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2 – 1945). Những quyết định của Hội nghị trên đã ảnh … Đọc thêm…