Đề kiểm tra kì 1 môn Sinh lớp 9 – trường THCS Phổ Khánh có đáp án năm 2016

Kiểm tra 1 tiết học kì 1 lớp 9 môn Sinh Học của trường THCS Phổ Khánh:  Ruồi giấm có 2n=8. Một tế bào ở ruồi giấm có bao nhiêu NST đơn trong các trường hợp sau đây khi ở kì sau của giảm phân II? Trường THCS Phổ Khánh   KIỂM TRA 1 TIẾT … Đọc thêm…