Thi cuối kì II Văn lớp 11: Cảm nhận 2 khổ thơ đầu của bài thơ Tràng Giang

Tham khảo đề thi cuối kì 2 môn Văn lớp 11 có đáp án năm 2017 Phần I: Đọc hiểu. Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 3 “  Nhà em có một giàn giầu, Nhà anh có một hàng cau liên phòng Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông, Cau … Đọc thêm…

Bài thơ ‘Từ ấy’ vào đề thi kì 2 môn Văn lớp 11 – Trường Nguyễn Quang Diêu

Bài thơ ‘Từ ấy’ vào đề thi kì 2 môn Văn lớp 11 – Trường Nguyễn Quang Diêu I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới: “Người ta chẳng qua là một cây sậy, cây sậy mềm yếu nhất trong tạo hóa nhưng là một cây … Đọc thêm…