Đề thi môn Địa học kì 2 lớp 12 năm 2015 TP Đà Nẵng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KÌ II THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN: ĐỊA LÍ – LỚP 12 Thời gian: 45 phút, không kể thời gian giao đề ĐỀ: 1.(4, 5 điểm)        a.Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy nêu những … Đọc thêm…

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Quỳnh Nhai

Đề thi học kì 2 môn Địa lý  lớp 12 trường THPT Quỳnh Nhai TRƯỜNG THPT QUỲNH NHAI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II TỔ: SỬ – ĐỊA – GDCD MÔN: ĐỊA LÝ 12 —————— Thời gian: 45 phút 1: (4,0 điểm) Phân tích những thế mạnh và hạn chế về tài nguyên thiên nhiên, … Đọc thêm…

Đề kiểm tra học kì 2 khối 12 môn Địa Trường THPT Mường La

Đề kiểm tra học kì 2 khối 12 môn Địa Trường THPT Mường La SỞ GD & ĐT SƠN LA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT MƯỜNG LA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II KHỐI 12 MÔN: ĐỊA LÍ – Ban cơ bản … Đọc thêm…