02 đề kiểm tra học kì 2 lớp 5 môn Khoa học năm học 2015 – 2016

2 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 5 môn Khoa Học có đáp án dưới đây được Dethikiemtra.com sưu tầm Em hãy nêu vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người. ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ 2 MÔN: KHOA HỌC – LỚP 5 (Thời gian làm bài 40 phút) … Đọc thêm…

Chúng ta cần làm gì để tránh lãng phí điện – Kiểm tra kì 2 lớp 5 môn Khoa học

Đáp án về đề kiểm tra học kì 2 lớp 5 môn Khoa Học theo thông tư 22 năm học 2016 – 2017. Đề thi đăng ngày 16/04/2017. I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 1: Để sản xuất ra muối biển từ nước biển, người ta sử dụng … Đọc thêm…

Tiểu học Khương Tiên thi cuối kì 2 môn Khoa học lớp 5

I. Trắc nghiệm:  Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 1: Để sản xuất ra muối biển từ nước biển, người ta sử dụng phương pháp nào? A. Lọc    B. Lắng    C. Chưng cất      D. Phơi nắng 2: ( Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên … Đọc thêm…

[Kiểm tra Khoa học lớp 5] Vì sao chúng ta phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Cùng nhau giải đề thi cuối năm môn Khoa học lớp 5 năm học 2016 – 2017 I.Trắc nghiệm 1:  Chất lỏng có đặc điểm gì? A. Không có hình dạng nhất định,chiếm toàn bộ vật chứa nó, không nhìn thấy được. B. Có hình dạng nhất định nhìn thấy được. C. Không có hình dạng … Đọc thêm…

Trường Tiểu học Nam Ngạn thi học kì 2 môn Khoa Học lớp 5 năm học 2016 – 2017

Tham khảo Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Khoa học trường TH Nam Ngạn – Thanh Hóa năm 2017 có đáp án. Vì sao chúng ta phải bảo vệ môi trường? Nêu các việc cần làm để bảo vệ môi trường? Câu 1: (1,0 điểm) Chất lỏng có đặc điểm gì? A. Không có … Đọc thêm…

Kiểm tra cuối năm môn Khoa học lớp 5 có đáp án – Hòa Bình năm 2017

Tham khảo đề kiểm tra học kì 2 lớp 5 môn Khoa học của trường Tiểu học Vĩnh Mỹ – Hòa Bình.  Môi trường tự nhiên có vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống con người ? PHÒNG GD&ĐT HÒA BÌNH TRƯỜNG TH VĨNH MỸ A1 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ … Đọc thêm…

Thi học kì 2 lớp 5 môn Khoa học trường – Hòa Bình năm 2017

Xem ngay Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Khoa Học trường Tiểu học Vĩnh Mỹ. Câu 8: Trong các việc làm sau đây việc làm nào gây ô nhiễm môi trường và làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên? PHÒNG GD&ĐT HÒA BÌNH – KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II TRƯỜNG TH VĨNH MỸ A1 … Đọc thêm…

Trường Tiểu học Cầu Giát thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm 2017

Đề thi – kiểm tra cuối năm – học kì 2 lớp 5 môn Khoa học của trường Tiểu học Cầu Giát năm 2016 – 2017. Môi trường tự nhiên đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống con người? Câu 1: Hãy điền vào  […..] chữ Đ trước ý đúng, … Đọc thêm…