Thi lịch sử và địa lý lớp 5 học kì 2 – Tiểu học Hùng Vương năm 2017

A. Phần Lịch sử (5 điểm) Em hãy khoanh  vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. Câu 1: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng. Em hãy cho biết “tố cộng, diệt cộng” có nghĩa là gì? M2 A. Chính sách mới của nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ … Đọc thêm…

Xem ngay Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Lịch sử và Địa lý lớp 5 – TH Khánh Bình 2017

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 5 môn Lịch Sử và Địa Lý của trường Tiểu học A Khánh Bình năm 2017 có đáp án chi tiết. Câu 7: Em hãy nêu vai trò của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước. I. Phần trắc nghiệm: (6 … Đọc thêm…

Môn Lịch sử và Địa lý lớp 5 – Thi học kì 2 trường Tiểu học Trì Quang năm 2017

Tham khảo Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Lịch sử và địa lý năm học 2016 – 2017. Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng và làm theo yêu cầu: Câu 1: Địa phương nào là nơi tiêu biểu của phong trào “Đồng khởi”? (0,5điểm) Trường TH số 2 Trì Quang Lớp: 5…. Họ … Đọc thêm…

10 câu hỏi trong đề kiểm tra kì 2 môn Sử và Địa lý lớp 5 năm 2017

Câu 1: Địa phương nào là nơi tiêu biểu của phong trào “Đồng khởi”? (0,5 điểm) A. Sài Gòn. B.Hà Nội. C.Bến Tre. D.Cần Thơ. Câu 2: Đường Trường Sơn còn có tên gọi khác là: (0,5 điểm) A. Đường Hồ Chí Minh trên biển. B.Đường số 1. C.Đường Hồ Chí Minh. D.Đường Hồ Chí … Đọc thêm…