Đề thi kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Tiếng Anh – Lâm Đồng 2016

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 phòng GD&ĐT Bảo Lộc – Lâm Đồng sẽ giúp các em ôn tập và hệ thống lại Tiếng Anh lớp 6 hiệu quả. PHÒNG GD & ĐT BẢO LỘC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 6 Thời gian làm bài 45 … Đọc thêm…

Đề học kì 2 môn Tiếng Anh 6 – Phòng GD & ĐT Tân Sơn năm 2016

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂN SƠN TRƯỜNG THCS XUÂN SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2  NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn: TIẾNG ANH  –  Lớp: 6 I. Tìm từ không cùng nhóm với các từ còn lại bằng cách khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D: (2,0 điểm) 1. A. … Đọc thêm…

Phòng GD&ĐT Phú Quốc – Đề thi học kì 2 môn Anh lớp 6 có đáp án 2017

A. Listening: (2,0 Ms) I-a. Mi and Nam are talking about what they will do if they become the president of the 3Rs club. Listen and fill one word in each gap to complete the table for their ideas. (1.0m)   Mi’s ideas Put a recycling bin in every (1) .………………………..……… (2) ………………………..…… energy – … Đọc thêm…

[Hot] Đề thi học kì 2 vừa cập nhật – Môn Anh lớp 6 có đáp án chi tiết

Tham khảo Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Anh có đáp án. I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.(Chọn từ có cách phát âm khác với những từ còn lại) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2  MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6 Năm học 2015 – 2016 Thời gian: 45 … Đọc thêm…

Đáp án và đề thi cuối năm lớp 6 môn Anh – Sông Mã năm 2017

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2016 – 2017 của Phòng GD&ĐT Sông Mã. III. Read the following passage, then do exercise below. Nga likes going to the countryside. She goes there with her friends twice a month. They usually go by bicycle. I. Choose the best answers by circling the … Đọc thêm…

Vĩnh Tường tổ chức và công bố đề kiểm tra môn Anh lớp 6 cuối kì II

PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017 Môn: Tiếng Anh – Lớp 6 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) A.LISTENING: Listen to the passage, then choose the words in the box to fill in the blanks. You will listen three times. winter       it         long           … Đọc thêm…

Trường THCS Sơn Vọng – Đề cuối năm môn Anh lớp 6 có đáp án 2017

Tham khảo đề thi học kì 2 lớp 6 môn Anh của trường THCS Sơn Vọng năm 2017. Mexico City is the biggest city in the world. It has a population of 13.6 million. Tokyo is smaller. It has a population of 12 million. PHÒNG GD&ĐT CẦU NGANG – TRƯỜNG THCS SƠN VỌNG KÌ THI HỌC … Đọc thêm…