Dạng bài, những câu hỏi thường thi học kì 2 môn Hóa lớp 8 phổ biến

Dưới đây là Đề cương ôn tập thi học kì 2 lớp 8 môn Hóa học năm 2016 – 2017. Đề cương tổng hợp những dạng bài, những câu hỏi thường có trong đề thi cuối kì 2. ÔN TẬP HỌC KÌ II – HÓAHỌC 8 NĂM HỌC : 2016-2017 DẠNG 1: TÍNH CHẤT HÓAHỌC CÁC CHẤT: … Đọc thêm…

Bài kiểm tra học kì II Hóa 8:Tính phần trăm theo khối lượng mỗi nguyên cố có trong hợp chất Fe2(SO4)3

Bài 1:a) Tính phần trăm theo khối lượng mỗi nguyên cố có trong hợp chất Fe2(SO4)3; b) Một hợp chất có gồm 3 nguyên tố là Cu; S và O; trong đó Cu và S lần lượt chiếm 40% và 20% về khối lượng, còn lại là oxi. Biết rằng trong một phân tử hợp … Đọc thêm…

Trường THCS Tân Quang thi học kì 2 lớp 8 môn Hóa năm 2017 có đáp án

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Hóa trường THCS Tân Quang 2017. Để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm, người ta cho các kim loại Mg, Al, Zn, Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng. Nếu lấy cùng một khối lượng thì kim loại nào cho nhiều khí hiđro nhất. … Đọc thêm…

Xem ngay đề thi môn Hóa lớp 8 học kì 2 năm 2016 – 2017 có đáp án

Tham khảo Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Hóa Học năm học 2016 – 2017 có đáp án chi tiết. 1: a. Nêu tính chất vật lí và tính chất hoá học của oxi. b. Trong phòng thí nghiệm khí oxi được điều chế và thu bằng cách nào? Viết phương trình hóa học … Đọc thêm…

Kiểm tra cuối kì 2 môn Hóa lớp 8 – Vĩnh Tường:Cho 5,4 gam bột Nhôm tác dụng vừa đủ với 400ml dungdịch HCl

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Hóa Học của phòng GD&ĐT Vĩnh Tường năm 2017 có đáp án đi kèm. Câu 6. Nêu phương pháp nhận biết các chất khí sau: Khí nitơ, hiđro, oxi, cacbon đioxit, và khí metan (CH4). Viết PTHH nếu có? 1. Trong các dãy chất sau đây, dãy … Đọc thêm…

45 phút kiểm tra cuối kì 2 môn Hóa lớp 8 của phòng GD-ĐT Văn Lâm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu 1:  Khối lượng kali pecmanganat (KMnO4) cần thiết để điều chế oxi đủ để đốt cháy hoàn toàn 1,2 gam C là: A. 36,1 gam                      B.  31,6 gam                      C.  31,2 gam                      D.  32,1 gam Câu 2:  Để oxi hóa hoàn toàn 25 gam hỗn hợp Ca và Cu người ta cần … Đọc thêm…