Soạn văn bài: Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề

Soạn văn bài: Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề Soạn văn bài: Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề I. Chuẩn bị ở nhà a. Chọn câu tục ngữ “Thất bại là mẹ thành công” Mở bài: Đời người vô cùng rộng lớn và không phải lúc nào … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Viết bài tập làm văn số 6: Văn lập luận giải thích

Soạn văn bài: Viết bài tập làm văn số 6: Văn lập luận giải thích Soạn văn bài: Viết bài tập làm văn số 6: Văn lập luận giải thích I. Đề văn tham khảo: Đề 1: Mùa xuân là tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Bác Hồ muốn khuyên … Đọc thêm…

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp Đang trong quá … Đọc thêm…

Giải thích câu tục ngữ “Người ta là hoa đất”

Giải thích câu tục ngữ “Người ta là hoa đất” Đề bài: Dân gian ta có câu “Người ta là hoa đất”. Bằng hiểu biết của mình, em hãy làm sáng tỏ câu tục ngữ trên. Bài làm “Giá trị của con người”, khái niệm đó đã được người xưa hiểu từ rất lâu đời. Những … Đọc thêm…

Giải thích câu tục ngữ “Không thầy đố mày làm nên”

Giải thích câu tục ngữ “Không thầy đố mày làm nên” Đề bài: Em hãy giải thích câu tục ngữ “Không thầy đố mày làm nên”. Bài làm Trong xã hội, người thầy mang một vai trò rất quan trọng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, hình thành, phát triển, hoàn thiện nhân cách của lứa … Đọc thêm…