Bài 1 trang 95 sgk Hóa 12, Bài 1. Ăn mòn kim loại là gì? Có mấy dạng ăn mòn kim loại? Dạng nào xảy ra phổ biến hơn?…

Sự ăn mòn kim loại – Bài 1 trang 95 sgk hoá học 12. Bài 1. Ăn mòn kim loại là gì? Có mấy dạng ăn mòn kim loại? Dạng nào xảy ra phổ biến hơn? Bài 1. Ăn mòn kim loại là gì? Có mấy dạng ăn mòn kim loại? Dạng nào xảy ra … Đọc thêm…

Lý thuyết sự ăn mòn kim loại, – Ăn mòn kim loại là sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường….

Sự ăn mòn kim loại – Lý thuyết sự ăn mòn kim loại. – Ăn mòn kim loại là sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường. – Ăn mòn kim loại là sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các … Đọc thêm…

Bài 4 trang 95 sgk Hóa 12, Bài 4. trong hai trường hợp sau đây, trường hợp nào vở tàu được bảo vệ? Giải thích?…

Sự ăn mòn kim loại – Bài 4 trang 95 sgk hoá học 12. Bài 4. trong hai trường hợp sau đây, trường hợp nào vở tàu được bảo vệ? Giải thích? Bài 4. trong hai trường hợp sau đây, trường hợp nào vở tàu được bảo vệ? Giải thích? – Vỏ tàu bằng thép … Đọc thêm…

Bài 2 trang 80 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao , a) So sánh đặc điểm cấu tạo của amin, amino axit, polipeptit và protein. b) So sánh tính chất hóa học…

Bài 14. Luyện tập cấu tạo và tính chất của amin amino axit protein – Bài 2 trang 80 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao . a) So sánh đặc điểm cấu tạo của amin, amino axit, polipeptit và protein. b) So sánh tính chất hóa học của amin và amino axit. a) So … Đọc thêm…

Bài 4 trang 80 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao, Brađikinin có tác dụng làm giảm huyết áp. Đó là một nonapeptit có công thức…

Bài 14. Luyện tập cấu tạo và tính chất của amin amino axit protein – Bài 4 trang 80 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao. Brađikinin có tác dụng làm giảm huyết áp. Đó là một nonapeptit có công thức là: Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg Khi thủy phân không hoàn toàn peptit này có thể thu được … Đọc thêm…

Bài 3 trang 80 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao, Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch các chất sau:…

Bài 14. Luyện tập cấu tạo và tính chất của amin amino axit protein – Bài 3 trang 80 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao. Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch các chất sau: Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch các chất sau: (eqalign{& a)C{H_3} – … Đọc thêm…

Bài 6 trang 80 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao, a) Khối lượng các gốc glyxyl (từ glyxin) chiếm 50% khối lượng của một loại tơ tằm (fibroin) Hãy…

Bài 14. Luyện tập cấu tạo và tính chất của amin amino axit protein – Bài 6 trang 80 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao. a) Khối lượng các gốc glyxyl (từ glyxin) chiếm 50% khối lượng của một loại tơ tằm (fibroin) Hãy tính khối lượng glyxin mà các con tằm cần để … Đọc thêm…

Bài 5 trang 80 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao, Hãy giải thích các hiện tượng sau: a) Khi bị dây axit nitric vào da thì chỗ da đó vàng. b) Khi ăn…

Bài 14. Luyện tập cấu tạo và tính chất của amin amino axit protein – Bài 5 trang 80 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao. Hãy giải thích các hiện tượng sau: a) Khi bị dây axit nitric vào da thì chỗ da đó vàng. b) Khi ăn phải thức ăn có lẫn muối … Đọc thêm…