Kể lại một việc làm tốt đẹp thể hiện nếp sống văn minh nơi công cộng

Kể lại một việc làm tốt đẹp thể hiện nếp sống văn minh nơi công cộng Đề bài: Kể lại một việc làm tốt đẹp thể hiện nếp sống văn minh nơi công cộng. Bài làm Tôi và các bạn đều đã được học môn Giáo dục công dân, các thầy cô khi dạy môn … Đọc thêm…

Kể lại truyện “Chiếc nỏ thần” theo lời của nhân vật Trọng Thủy- Văn lớp 10

Kể lại truyện “Chiếc nỏ thần” theo lời của nhân vật Trọng Thủy- Văn lớp 10 Đề bài: Kể lại truyện “Chiếc nỏ thần” theo lời của nhân vật Trọng Thủy Bài làm Tôi chính là nhân vật Trọng Thủy con trai của đức vua tham lam Triệu Đà trong truyện về Chiếc nỏ thần. … Đọc thêm…