Đề kiểm tra kì 2 môn Tiếng Anh lớp 12 năm học 2015 – 2016 có đáp án

Tham khảo Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2015-2016 có đáp án được Dethikiemtra.com cập nhật mới nhất, có đáp án.   I. Multiple choice question ( 7.5 marks) Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest. 1. A. measure    B.television      C.mistake       … Đọc thêm…

Đáp án và đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2016 – THPT Nguyễn Bính

[Thời gian làm bài: 90 phút: 80 câu trắc nghiệm] đề thi khảo sát chất lượng giữa học kì 1 lớp 12 môn tiếng anh của trường THPT Nguyễn Bính năm 2015 – 2016 có đáp án chi tiết. * Choose the best option A, B, C or D to complete the sentence. Make your choice … Đọc thêm…

Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia môn Anh chính thức 2017

Đề thi minh họa môn Anh kỳ thi THPT Quốc Gia 2017 chính thức của bộ Giáo dục đào tạo. Chiều nay, 05/10/2016 Bộ Giáo dục và đào tạo đã chính thức công bố đề thi minh họa thi THPT quốc gia năm 2017 của 14 môn thi. Đề thi môn Anh THPT quốc gia năm 2017 … Đọc thêm…

Vận dụng kiến thức đã học làm bài đề kiểm tra 1 tiết môn Anh lớp 12

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra 1 tiết môn Anh lớp 12 của trường THPT Trường Chinh có đáp án chi tiết. Đề  thi tổng hợp các kiến thức đã học, giúp các em học và ôn tập môn Anh lớp 12 tốt nhất. Đọc kĩ đoạn văn sau và chọn phương án đúng. … Đọc thêm…