2 đề thi khảo sát chất lượng giữa kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có đáp án

Gửi tới các em tuyển tập 2 đề thi khảo sát chất lượng giữa kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có đáp án mới nhất năm học 2015 – 2016. ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ 2 MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 3 Đề Số 1 I. Rearrange the letters and write the … Đọc thêm…

35 phút đề kiểm tra học kì II môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2017

TEST  –  Subject : English Duration : 35 minutes School year: 2016 – 2017 LISTENING: Part 1: Question 1 – 3 : Listen and fill in the blanks: (0,75m) Miu:               It’s cold! Chit:               Yes, but it’s (1)_________________________Let’s go for a walk. Chit:               Wait a minute   Miu:               Come on, everybody! Let’s go to the (2) … Đọc thêm…

Bài kiểm tra cuối năm môn Anh lớp 3 theo chương trình 10 năm

Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2016 – 2017. Look at the pictures carefully and write the words.(1 point) PHIẾU KIỂM TRA CUỐI NĂM NĂM HỌC: 2016-2017 Môn: Tiếng Anh lớp 3 (Chương trình Tiếng Anh 10 năm) Thời gian: 35 phút (Không kể thời gian giao đề) Mark:………….  … Đọc thêm…