Đề kiểm tra học kì 2 tiếng anh lớp 5 hay, có đáp án trường Tiểu học Tân Đông

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh có đáp án của trường Tiểu học Tân Đông năm 2017.  LISTENING: Part 1: Questions 1-3. Listen and tick:(0,75 pt) 1.What’s the weather like  today ? 2. What do you do in your free time? 3. What would you like to be in the … Đọc thêm…

Thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 có đáp án năm 2017 trường TH Xuân Hồng

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh năm 2016 – 2017 của trường Tiểu Học Xuân Hồng. Read the text carefully. Tick (v) True or false. There is an example (0). Hello. My name’s Tony. TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN HỒNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM 2017 MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI … Đọc thêm…