30 phút kiểm tra cuối kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 vừa cập nhật

TRƯỜNG TIỂU HỌC Lớp: 1A Họ và tên :………………………………….   KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 Năm học : 2016 – 2017 MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 1 Thời gian: 30 phút. Học sinh đọc thầm bài Tập đọc, sau đó làm các bài tập bên dưới Bác đưa thư Bác đưa thư trao cho Minh … Đọc thêm…