Đề kiểm tra đọc, viết môn Tiếng Việt lớp 2 – 8 tuần học kì 1

Đề kiểm tra đọc, viết môn Tiếng Việt lớp 2, 8 tuần kì 1 (kiểm tra định kì giữa kì 1 môn Tiếng Việt). Đề kiểm tra định kì giữa học kì 1 Môn TIẾNG VIỆT – LỚP 2 KIỂM TRA ĐỌC A. ĐỌC THẦM : Lời hứa và lời nói khoác Khỉ Con đi thăm … Đọc thêm…