Đề thi học kì môn Tiếng Việt lớp 5 của trường TH Thạnh Phú 2 năm 2016

Tham khảo đề thi học kì môn Tiếng Việt lớp 5 của trường Tiểu học Thạnh Phú 2 năm 2016: Hãy tả một người thân (Ông, bà, cha, mẹ …) của em hoặc người bạn mà em yêu mến TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH PHÚ 2 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I Năm học : … Đọc thêm…