Soạn văn bài: Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

Soạn văn bài: Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học 4.6 (92%) 5 Soạn văn bài: Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học Phát biểu cảm nghĩ bài thơ “Cảnh Khuya” của Hồ Chí Minh a. Mở bài: Giới thiệu bài thơ. Cảnh Khuya là bài thơ … Đọc thêm…

Phát biểu cảm nghĩ về tác giả Nguyễn Du- Văn lớp 10

Phát biểu cảm nghĩ về tác giả Nguyễn Du- Văn lớp 10 Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về tác giả Nguyễn Du Bài làm Tác giả Nguyễn Du là một đại thi hào của dân tộc Việt Nam, ông đã có nhiều tác phẩm hay, kinh điển tạo được tiếng vang lớn trong nền … Đọc thêm…

Phát biểu cảm nghĩ của em khi đọc bài ca dao “Cày đồng đang buổi ban trưa…”- Văn lớp 10

Phát biểu cảm nghĩ của em khi đọc bài ca dao “Cày đồng đang buổi ban trưa…”- Văn lớp 10 Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em khi đọc bài ca dao “Cày đồng đang buổi ban trưa…” Bài làm Ca dao tục ngữ là một phần trong bức tranh phản anh sinh hoạt … Đọc thêm…