Trình bày ý kiến của anh chị về quan niệm chọn nghề nghiệp trong tương lai

Trình bày ý kiến của anh chị về quan niệm chọn nghề nghiệp trong tương lai Đề bài: Trình bày ý kiến của anh chị về quan niệm chọn nghề nghiệp trong tương lai. Bài làm Khoảng thời gian cuối cấp ba cũng là lúc rất nhiều phụ huynh, học sinh băn khoăn về việc … Đọc thêm…

Trình bày quan niệm về nội dung của câu ngạn ngữ phương Tây: Không có nghề nào hèn cả, chỉ có những kẻ hèn mà thôi

Trình bày quan niệm về nội dung của câu ngạn ngữ phương Tây: Không có nghề nào hèn cả, chỉ có những kẻ hèn mà thôi Trình bày quan niệm về nội dung của câu ngạn ngữ phương Tây: Không có nghề nào hèn cả, chỉ có những kẻ hèn mà thôi Bài làm Trong … Đọc thêm…

Trình bày suy nghĩ của anh/chị về quan niệm: “Người cậy ở tâm, cây nương ở rễ”

Trình bày suy nghĩ của anh/chị về quan niệm: “Người cậy ở tâm, cây nương ở rễ” 4 (80%) 1 đánh giá Đề bài: “Người cậy ở tâm, cây nương ở rễ” (Ngạn ngữ Trung Hoa).  Trình bày suy nghĩ của anh/chị về quan niệm trên” Bài làm Như Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã … Đọc thêm…

Hãy làm sáng tỏ quan niệm trên: ”Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, lễ vật lớn nhất của đời người là lòng khoan dung”

Hãy làm sáng tỏ quan niệm trên: ”Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, lễ vật lớn nhất của đời người là lòng khoan dung” Đề bài: “Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, lễ vật lớn nhất của đời người là lòng khoan dung”.  Hãy làm sáng tỏ … Đọc thêm…