Soạn văn bài: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Soạn văn bài: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh 3 (60%) 6 Soạn văn bài: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh I. Đề văn thuyết minh Đề văn yêu cầu em trình bày, giới thiệu hay truyết trình? Đề văn yêu cầu thuyết minh vấn … Đọc thêm…