Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Địa của THCS Bình Châu có đáp án 2016

[Môn Địa lớp 7] Đề kiểm tra học kì 2 môn Đia Lý lớp 7 khá hay: Cho biết sự phát  triển kinh tế của khu vực Tây và Trung Âu? TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH CHÂU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN: ĐỊA LÍ – LỚP 7 Thời gian làm vài 45 phút 1:(2đ) Cho … Đọc thêm…