60 phút kiểm tra Vật lý lớp 7 giữa học kì 2 năm 2017 – THCS Suối Ngô

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Vật Lý lớp 7 khá hay đi kèm theo là đáp án chi tiết của trường THCS Suối Ngô năm 2017. I. LÝ THUYẾT 1:Có mấy loại điện tích? Kể tên. Trường hợp nào các vật mang điện hút nhau? Đẩy nhau? Nam châm hút được các vụn … Đọc thêm…