Đề ôn thi THPT Quốc Gia môn Lịch Sử năm 2015 trường THPT Quỳnh Lưu 1

Đề ôn thi THPT Quốc Gia môn Lịch Sử năm 2015 trường THPT Quỳnh Lưu 1. Môn: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) 1(2,0 điểm). Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc từ năm 1941 đến năm 1945, hày làm sáng tỏ vai trò của … Đọc thêm…