Các loại máy tính cầm tay được phép mang vào phòng thi THPT quốc gia 2018

 – Ngày 19/04/2018, Bộ GD-ĐT đã ban hành Công văn 1568/BGDĐT-CNTT về việc thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Công văn chỉ rõ, các loại máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi là các máy tính không có chức … Đọc thêm…