Soạn văn bài: Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

Soạn văn bài: Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận 5 (100%) 1 vote Soạn văn bài: Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận I. Tìm hiểu đề văn nghị luận 1. Nội dung và tính chất của đề văn nghị luận a. … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

Soạn văn bài: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận 4 (80%) 2 Soạn văn bài: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận I. Mối quan hệ giữa bố cục và lập luận Văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” có bố … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

Soạn văn bài: Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận 4 (80%) 2 Soạn văn bài: Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận I. Lập luận trong đời sống Lập luận là cách đưa ra những lí lẽ và dẫn chứng (luận cứ) để dẫn dắt thuyết … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

Soạn văn bài: Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận Soạn văn bài: Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận I. Kiến thức cơ bản Câu 1: Tìm hiểu văn bản “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” chúng ta thấy: a. Trong bài này có nhiều những từ … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

Soạn văn bài: Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận Soạn văn bài: Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận I. Kiến thức cơ bản Câu 1: Tìm hiểu văn bản “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” chúng ta thấy: a. Trong bài này có nhiều những từ … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Luyện tập: đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

Soạn văn bài: Luyện tập: đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận 1 (20%) 1 vote Soạn văn bài: Luyện tập: đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận Hướng dẫn luyện tập 1. Để sắp xếp các luận điểm trong bài văn nghị luận theo một trình tự hợp … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

Soạn văn bài: Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận 3 (60%) 1 vote Soạn văn bài: Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận I. Yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận Câu 1: a. Cả hai … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

Soạn văn bài: Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận 3 (60%) 1 vote Soạn văn bài: Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận I. Yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận Câu 1: a. Cả hai … Đọc thêm…