Soạn văn bài: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Soạn văn bài: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh 3 (60%) 6 Soạn văn bài: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh I. Đề văn thuyết minh Đề văn yêu cầu em trình bày, giới thiệu hay truyết trình? Đề văn yêu cầu thuyết minh vấn … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh

Soạn văn bài: Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh Soạn văn bài: Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh Đề 1: Giới thiệu một danh lam thắng cảnh của đất nước, quê hương. 1. Mở bài: Giới thiệu – Nằm trong núi đá vôi, rừng nhiệt đới, … – Hệ … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh

Soạn văn bài: Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh Soạn văn bài: Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh I. Đoạn văn thuyết minh 1. a. Đoạn văn là một phần của văn bản, được tính từ chỗ viết hoa lùi đầu dòng đến chỗ chấm xuống dòng. Đoạn văn có tính trọn vẹn … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Viết bài làm văn số 6: Văn thuyết minh văn học

Soạn văn bài: Viết bài làm văn số 6: Văn thuyết minh văn học Soạn văn bài: Viết bài làm văn số 6: Văn thuyết minh văn học Đề 1: Thuyết minh về một tác phẩm văn học. 1. Mở bài Giới thiệu khái quát về tác phẩm đó (tác giả, thời gian, hoàn cảnh … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Soạn văn bài: Lập dàn ý bài văn thuyết minh Soạn văn bài: Lập dàn ý bài văn thuyết minh III. Luyện tập    Lập dàn ý cho các đề văn thuyết minh sau:    Đề 1: Giới thiệu một tác giả văn học. 1. Mở bài: Giới thiệu khái quát về tác giả lựa chọn để … Đọc thêm…

Em hãy viết bài văn thuyết minh về nhân vật Ngô Tử Văn.

Em hãy viết bài văn thuyết minh về nhân vật Ngô Tử Văn. Đề bài: Em hãy viết bài văn thuyết minh về nhân vật Ngô Tử Văn. Nguyễn Dữ là một nhà văn chuyên viết về tiểu thuyết truyền kì nổi tiếng ở Việt Nam. Đặc Biệt,tác phẩm “truyền kì mạn lục” được đánh … Đọc thêm…