Miêu tả con đường từ nhà đến trường

Miêu tả con đường từ nhà đến trường Đề bài: Miêu tả con đường từ nhà đến trường. Bài làm Có một con đường ngày nào em cũng đi lại rất nhiều lần, đó là con đường đến trường, con đường tuổi thơ, con đường gắn với rất nhiều kỉ niệm. Đó là một con … Đọc thêm…